Επικοινωνία

Παπαδιαμαντοπούλου 150

ΤΚ 15773

Ζωγράφου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210-7701813

Φαξ: 210-7701813

Email: info@hhpba.gr