Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ημερίδα: «Προσεγγίζοντας την Μεταστατική Νόσο στη Ήπαρ»

Ημερίδα: «Προσεγγίζοντας την Μεταστατική Νόσο στη Ήπαρ»
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (ΕΕΗΠΧ)

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
3ης Σεπτεµβρίου, Θεσσαλονίκη