Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεώργιος Γκλαντζούνης

Εισερχόμενος Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούτουζας  

Απερχόμενος: Πρόεδρος: Αναστάσιος Καραγιαννάκης

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Πετράς

Ταμίας: Δημήτριος Ζαχαρούλης

Γραμματέας Επιτροπής Προγράμματος: Αθανάσιος Πέτρου

Γραμματέας Επιτροπής Εκπαίδευσης: Κωνσταντίνος Μπράμης 

Γραμματέας Επιτροπής Μελών & Ανάπτυξης της Εταιρείας: Δημήτριος Σχίζας

Γραμματέας Επιτροπής Επικοινωνίας: Ιωάννης Μαρούλης