Νευρο-ενδοκρινικά Νεοπλάσματα Παγκρέατος: Πολυκεντρική Ελληνική Μελέτη

Νευρο-ενδοκρινικά Νεοπλάσματα Παγκρέατος : Πολυκεντρική Ελληνική Μελέτη

Πρωτόκολλο μελέτης

Εισαγωγή – Σκοπός

Τα παγκρεατικά νευρο-ενδοκρινικά νεοπλάσματα (PNETS) είναι σπάνια και αποτελούν το 3-5 % των νεοπλασμάτων παγκρέατος. Η χειρουργική εκτομή, ειδικά στα αρχικά στάδια της νόσου, είναι η μόνη μέθοδος που προσφέρει χαμηλά ποσοστά υποτροπής και πολύ καλή μακροχρόνια επιβίωση. Οι διεθνείς  κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι πολύ ξεκάθαρες για τον ρόλο της χειρουργικής σε μη λειτουργικά PNETS διαμέτρου 1-2 cm, τοπικά προχωρημένους όγκους ή παρουσία μεταστάσεων.   Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλυθεί η σύγχρονη πρακτική στην ελληνική πραγματικότητα. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμεύσουν ως βάση εκκίνησης για το πώς αξιολογούνται και πώς αντιμετωπίζονται τα νεοπλάσματα αυτά στην χώρα μας, αλλά και δυνητικά για μία μελλοντική ελληνική προοπτική πολυκεντρική μελέτη.

Σχεδιασμός – Μέθοδος

Αναδρομική ελληνική πολυκεντρική μελέτη ασθενών με νευρο-ενδοκρινικά νεοπλάσματα παγκρέατος  οι οποίοι εξετάστηκαν, αξιολογήθηκαν, και αντιμετωπίστηκαν  χειρουργικά. Καταγράφονται στοιχεία δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά, η μέθοδος αντιμετώπισης και η κατόπιν αυτής παρακολούθηση.

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Συνεχείς, διαδοχικοί ασθενείς με νευρο-ενδοκρινικά νεοπλάσματα παγκρέατος οι οποίοι αξιολογήθηκαν κλινικά, εργαστηριακά και απεικονιστικά από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, και αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά εξ αρχής, ή μετά από περίοδο παρακολούθησης. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής καταγεγραμμένων δεδομένων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2024.

Συλλογή Δεδομένων

Online καταγραφή και συλλογή στοιχείων από κάθε συμμετέχον κέντρο βάσει επεξεργασμένου και προτεινόμενου φύλλου συλλογής δεδομένων (XL data sheet) (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο).

Στατιστική Ανάλυση

Θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής στο σύνολο των ασθενών, αλλά και σε συγκεκριμένα υποσύνολα αυτών βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.

Study Coordinator:

Γεώργιος Τζίμας, τμήμα Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων, Νοσοκομείο Υγεία,  Αθήνα.

E-mail: george_tzimas@hotmail.com, g.n.tzimas@gmail.com

 

Η μελέτη τελείται υπό την έγκριση και την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος Χοληφόρων (ΕΕΗΠΧ).