Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

2ο Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

2ο Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής
9-10 Μαρτίου 2024
Μουσείο Τσιτσάνη, Τρίκαλα

Για δεύτερη φορά στον ελλαδικό χώρο θα διεξαχθεί από τη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων, την Ομάδα Εργασίας Ασφαλούς Χολυκυστεκτομής (ΕΤΑΛΧΟ) και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στις 9-10 Μαρτίου 2024, στο Μουσείο Τσιτσάνη, το Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Χολοκυστεκτομής, ένα Εντατικό Φροντιστήριο για ειδικευόμενους και ειδικευμένους γενικούς χειρουργούς.

Μέχρις στιγμής είναι η πρώτη εκπαιδευτική προσπάθεια που αποτυπώνει την οργάνωση της ασφαλούς σκέψης και νοοτροπίας για την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι πανελλήνιας εμβέλειας, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από το δημόσιο φορέα, αλλά και τις Η.Π.Α., με συμμετοχή του υπευθύνου του αντίστοιχου προγράμματος για την ασφαλή χολοκυστεκτομή των ΗΠΑ καθηγητής χειρουργικής, Dimitrios Stefanidis.

Το Εργαστήριο παρέχει 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων είναι δωρεάν με εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο

2ο Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

 

Πρόγραμμα

Σάββατο 09.03.2024

Έναρξη 09.15

Τέλος: 20.00

09:00 – 09.15 ερωτηματολόγια  

09.15-10.45        

(Α) Τυπολογία στη λαπαροκοπική χολοκυστεκτομή: αναγκαιότητα, νόημα, και συσχετισμοί με την καθημερινή πράξη

Συντονισμός: Κ. Τούτουζας  Δ. Γιαγκουστίδης 

 1. Η ανάγκη ανάπτυξης προτύπου ασφάλειας της χολοκυστεκτομής (γιατί γίνεται το φροντιστήριο, οι τραγικές επιπτώσεις της κάκωσης χοληφόρων) Γ. Δουρίδας
 2. Η έννοια της παραπλάνησης, της εξαπάτησης και της ψευδαίσθησης που δημιουργεί η λαπαροσκοπική εικόνα και οι παγίδες σφαλμάτων στην λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή Π. Λυκούδης
 3. Η τυπολογία ασφαλούς χολοκυστεκτομής και Λαπαροσκοπική ανατομία της χολοκυστεκτομής: τι είναι, τι περιέχει, τι προστάζει, πως εφαρμόζεται Δ. Παπαγόρας

10.45-12.30

(Β) Διεγχειρητική τυπολογία: κατοχύρωση ασφάλειας ασφαλούς χολοκυστεκτομής

Συντονισμός: Α. Χαραλαμπόπουλος Δ. Παραμυθιώτης

 1. Βέλτιστη «οπτική» στην λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (trocar, camera, οθόνη, θέση ασθενούς, σωστή έλκυση ) Α. Κυριακίδης
 2. Οδηγά σημεία προσανατολισμού, επίπεδα και ζώνες ασφάλειας Δ. Παναγιώτου
 3. Ορισμός κρίσιμης οπτικής ασφάλειας. Περιγραφή επίτευξης των τριών στοιχείων της Δ. Συμεωνίδης
 4. Τρόπος βαθμολόγησης της κρίσιμης οπτικής ασφάλειας. Πώς γίνεται η καταχώρηση της στο πρακτικό χειρουργείου Δ. Μανατάκης

Διάλειμμα 15min Coffee break

12.45-14.00

(Γ) Διεγχειρητική τυπολογία: κατοχύρωση αποφυγής κάκωσης

Συντονισμός: Κ. Αυγερινός Δ. Κορκολής

 1. Τυπολογία ασφαλούς χολοκυστεκτομής: Από την αρχή βήμα – βήμα από την αρχή μέχρι το τέλος της επέμβασης Σ. Αρναούτος
 2. Διαφυγή – υπαναχώρηση από την χολοκυστεκτομή: Τι είναι, γιατί υπάρχει, πότε γίνεται Α. Νίνος
 3. Τεχνικές διαφυγής: Ποιες είναι πώς γίνονται Γ. Αγιομαμίτης
 4. Γκρίζες ζώνες κρίσιμης οπτικής ασφάλειας: μη αναγνώριση οδηγών σημείων, περισσότερα των δύο στοιχείων, τι θεωρούμε μη παραβίαση πρότυπου ασφάλειας, διεγχειρητική χολαγγειογραφία Χ. Ιορδάνου

 

14.00-15.15 Διάλειμμα (Lunch box)

15.15-16.30

(Δ) Όλες οι χολές δεν είναι καλές

Συντονισμός: Δ. Σχίζας  Μ. Ευθυμίου

 1. Κακή χολή: τί είναι πότε την περιμένω πως οργανώνομαι Δ. Λύτρας
 2. Χρόνια χολοκυστίτιδα και οξεία χολοκυστίτιδα. Ποιες είναι οι διαφορές; Δ. Στεφανίδης
 3. Η κρίσιμη οπτική ασφάλειας στην οξεία χολοκυστίτιδα Δ. Στεφανίδης

16.30 – 18.00

(Ε) Τυπολογία Ενημέρωσης, συναίνεσης, πρακτικού χειρουργείου και κάκωσης

Συντονισμός: Α. Βεζάκης  Γ Γκλαντζούνης Κ. Τεπετές  

 1. Προεγχειρητική ενημέρωση συναίνεση συγκατάθεση πρακτικό χειρουργείου και ενημέρωση φακέλου A. Χαμζίν
 2. Μετεγχειρητική ή και Διεγχειρητική ενημέρωση επί ατυχούς συμβάματος Ε. Ηλιόπουλος
 3. Κατηγοριοποίηση κακώσεων εξωηπατικής χοληφόρου οδού κατά Strasberg Χ. Φαράζι- Χογγούκι
 4. Αγγειακές κακώσεις: πως γίνονται, τι κάνουμε Α. Κοκορόπουλος

Σχολιασμός  Γ. Ζωγράφος  Γ. Σωτηρόπουλος

18.00-18.15 Διάλειμμα

18.15-20.00

(ΣΤ) Τυπολογία διαχείρισης συμβάματος. Μια συζήτηση εφικτότητας σε τρία ανοιχτά ερωτήματα της ελληνικής πραγματικότητας

Συντονισμός: Δ. Ζαχαρούλης, Ι. Μαρούλης  Κ. Τούτουζας

 1. Παραπομπή: κριτήρια, διαδικασία παραπομπής ενημερωτικό και φάκελος ασθενούς . Ε. Ζερμπίνη
 2. Πρόταση θέσπισης (α) Πανελλήνιας Βάσης καταγραφής βαριών κακώσεων χοληδόχου πόρου και (β) Πανελλαδικού Δικτύου κάλυψης συμβαμάτων μετά χολοκυστεκτομή. Χάρτης Νοσοκομείων με Χειρουργικές Κλινικές, Κατάλογος Χειρουργών με επίσημη εξειδίκευση, Νοσοκομεία Υποδομής. «Συμβόλαιο» κάλυψης. Γ. Δουρίδας
 3. Σύσταση ομάδας εργασίας και «Συμβόλαιο» κάλυψης για επισημοποίηση δικτύου διαχείρισης κακώσεων: εισήγηση του προέδρου ΕΧΕ Α. Καμπαρούδη, του προέδρου ελληνικής χειρουργικής Εταιρείας Ήπατος Χοληφόρων παγκρέατος Γ. Γκλαντζούνη και του προέδρου του Συμβουλίου εκπαίδευσης της ΕΧΕ Κ. Τούτουζα

Τοποθετήσεις: Δ Κορκολής, , Κ. Τεπετές, Γ. Τσουλφάς, Γ. Σωτηρόπουλος, E. Φελέκουρας

21.15 Faculty dinner

 

Κυριακή 10.03.2024

09.30 – 11.00

Διαδραστικές Βιντεοπροβολές Μέρος Ι

(Απο)συναρμολόγηση και Βαθμολόγηση της Κρίσιμης Οπτικής Ασφάλειας (ΚΟΑ)

Συντονισμός: Κ. Στάμου Κ. Μανές Σ. Σωτηριανάκος

Περιγραφή: Γ. Δουρίδας Δ. Στεφανίδης 

 1. 100 και μια ΚΟΑ για αξιολόγηση
 2. Οδηγά σημεία προσανατολισμού
 3. Παρασκευή ηπατοκυστικού τριγώνου από τις δυο πλευρές
 4. Παρασκευή κυστικού πετάλου
 5. Παρασκευή τριγώνου Calot

11.00-11.15 Διάλειμμα

11.15-13.45

Διαδραστικές Βιντεοπροβολές Μέρος ΙΙ

(Β) Παραδείγματα προς μίμηση ή αποφυγή ή προβληματισμό ή όλα μαζί. Ιστορίες καθημερινής χολοκυστεκτομής 

Συντονισμός:  Ι. Μπαλογιάννης, Δ. Σχίζας, Γ. Χριστοδουλίδης

Περιγραφή: Δ. Στεφανίδης  Ν. Σικαλιάς 

 1. Χολολιθίαση
 2. Οξεία χολοκυστίτιδα
 3. Διαφυγή – υπαναχώρηση

Σύνοψη-  συμπεράσματα

Τέλος: 14.00